Go Recover, incasso Brussel

Bij Go Recover is het onze missie, om u te ondersteunen, met betrekking tot het snel innen van uitstaande facturen. Go Recover kan u inschakelen op basis van het principe ‘no cure no pay’. Dit houdt in, dat u niet geconfronteerd wordt met kosten. De kosten worden integraal doorgerekend aan uw klant, welke te zijnen laste komen. Wordt de vordering volledig betaald door uw klant? U ontvangt van Go Recover het volledige factuurbedrag. Wordt er onverhoopt niets betaald door uw klant, dan bent u Go Recover ook niets verschuldigd!

No Cure No Pay

Van A tot Z geregeld

Persoonlijke benadering

Geen minimumbedragen

Direct online indienen

Door heel België

Waarom gebruik maken van incassoprocedure?

Als ondernemer kent u de klappen van de zweep. De opvolging van betalingen van klanten is een belangrijk gegeven. Het debiteurenbeheer of ‘credit management’ wordt met hoge prioriteit aangeduid in uw klantenboekhouding, maar is een vak apart om succesvol uit te oefenen. Het betalingslandschap in België is door de jaren heen gewijzigd, niet altijd op een fraaie manier. U krijgt meer en meer af te rekenen met klanten, welke uw facturen te laat betalen. Soms valt het zelfs voor dat een klant niet meer in staat is om uw facturen te betalen (gerechtelijke reorganisatie of uitgesproken faillissement).

Een actief debiteurenbeheer is voor elke onderneming onmisbaar. Het gebrek aan inkomende geldstromen kan de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen. Uw personeel en leveranciers dienen tijdig betaald te worden. Uw gerealiseerde omzet dient vertaald te worden in een (tijdig) betaalde klantenfactuur.

Indien u daar niet in slaagt, om snel en efficiënt resultaat te boeken, dan kan u dit uitbesteden aan een ervaren credit management bureau, zoals Go Recover.

 

incasso

No cure no pay incasso

Wat houdt dit exact in, no cure no pay? Eerst en vooral bent u in de minnelijke fase van een incassotraject belandt. Tijdens deze fase zal het incassobureau de vordering trachten te innen in der minne. Door middel van een aanmaning, al dan niet aangetekend, wordt de klant een laatste kans aangeboden, om zijn factuur te voldoen. De te betalen som bestaat uit drie elementen:

 • Hoofdsom factuur
 • Wettelijke interesten
 • Kosten

Indien de klant hierna nog steeds niet overgegaan is tot betaling, dan zal de minnelijke fase van het incassotraject beëindigd worden. Hierna wordt het dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Vanaf er sprake is van een gerechtsdeurwaarder verdwijnt het kosteloze aspect, aangezien een gerechtsdeurwaarder het principe van no cure no pay niet volgt. Bij niet-betaling tijdens de minnelijke fase, zal u als ondernemer het incassobureau geen bijdrage verschuldigd zijn, aangezien het incassobureau zich heeft geëngageerd om deze kosteloze strategie toe te passen.

Incassotraject

Een volledig incassotraject bestaat uit meerdere fasen. Deze fasen worden verder chronologisch toegelicht:

 • Minnelijke incasso
 • Tussenkomst gerechtsdeurwaarder
 • Gerechtelijke invordering
 • Minnelijke incasso

Het minnelijke incasso Brussel is steeds de eerste fase van een incassotraject. Het incassobureau contacteert uw klant via een al dan niet aangetekende aanmaning. Hierin wordt gestipuleerd om snel over te gaan tot betaling van de hoofdsom, vermeerderd met wettelijke interesten en bijbehorende kosten. 

Indien reactie uitblijft op de verstuurde aanmaning, dan zal een incassobureau de opdracht geven aan haar medewerkers om uw klant te contacteren. Contactopname gebeurt in eerste fase via een telefoongesprek. Maar ook een bezoek ter plaatse, welke zijn nut al meermaals heeft bewezen, kan uitgevoerd worden om de druk op uw klant te verhogen.

De betaling van de openstaande vordering wordt geheel in der minne geregeld, zonder een gerechtelijke tussenkomst.

 

 • Tussenkomst gerechtsdeurwaarder

Indien de betaling tijdens een minnelijke fase uitblijft, dan wordt een gerechtsdeurwaarder aangesproken. Vanaf er sprake is van een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, dan zijn er onherroepelijk kosten aan verbonden. Deze kosten worden ten laste gelegd van uw klant, welke de oorzaak is, wegens het uitblijven van een correcte en tijdige betaling.

De gerechtsdeurwaarder stelt met uw goedkeuring een dagvaarding op. Dit juridisch bindend document geeft uw klant nog een laatste kans om te betalen. Indien de betaling dan nog steeds uitblijft, dan mag uw klant zich gaan verweren in de rechtszaal. Voor uw klant is dit meestal een alarmbelfase, want de meeste ondernemers hebben geen zin in een lang juridisch traject, gepaard gaande met hogere (gerechts)kosten. 

 • Gerechtelijke invordering

  Uw klant blijft halsstarrig volhouden en heeft nog steeds geen betaling uitgevoerd. Een gerechtelijke invordering is noodzakelijk om uw klant te dwingen tot betaling. Een rechtszaak wordt opgezet, de zitting hiervan is meestal vier weken na betekening van de dagvaarding.

  Tijdens de zitting krijgen beide partijen de kans om zich te (laten) verdedigen. Een verdediging kan perfect zelf uitgevoerd worden, beide partijen kunnen zich ook laten bijstaan door een advocaat. De rechter zal alle elementen grondig bestuderen, vooraleer over te gaan tot het uitspreken van een vonnis.

  In het vonnis wordt duidelijk omschreven hoeveel uw klant uiteindelijk aan u moet betalen, alsook binnen welk tijdsbestek. Mocht de klant nog steeds niet betaald hebben binnen het uitgesproken tijdsbestek, dan komt de gerechtsdeurwaarder weer te sprake. De gerechtsdeurwaarder zal overgaan tot in beslagname van goederen, om zo via een openbare verkoop de verkregen opbrengsten toe te eigenen aan u. Let er wel op dat de kosten van de gerechtsdeurwaarder eerst betaald dienen te worden, met de opbrengsten van de openbare verkoop.

Go Recover, advies op maatvoor jou incasso Brussel

Heeft u na dit artikel nog steeds vragen, of wil u juist onmiddellijk een gratis incasso opdracht gaan indienen? Twijfel niet, contacteer uw incasso bureau te Brussel.

Bij Go Recover kan u rekenen op:

 • No cure no pay
 • Persoonlijke benadering
 • Dossier online indienen
 • Van A tot Z geregeld
 • Geen minimumbedragen
 • Door heel België

 

Direct een incasso opdracht invoeren, is vandaag nog actie!

Voor eenmalige vorderingen of kleine bedragen kunt u meteen gratis gebruik maken van ons unieke no cure no pay service.

Wacht niet langer op uw geld en vul het formulier in, upload uw openstaande factuur en wij gaan direct aan de slag.

Drop files here or
Max. file size: 30 MB.
  Naam contactpersoon*