Alles over wanneer een incasso inschakelen

Wellicht heeft u het woord al eens voorbij horen komen, of misschien bent u er nog niet zo bekend mee. Wat uw voorkennis over incasso ook is, op deze pagina wordt haarfijn uitgelegd wat het begrip precies inhoudt en wat men mag verwachten als bedrijven een incasso inschakelen.

No Cure No Pay

Van A tot Z geregeld

Persoonlijke benadering

Geen minimumbedragen

Direct online indienen

Door heel België

Incasso: wat is het precies

Om aan te vangen vanuit een bescheiden etymologische invalshoek, weten we dat ‘íncasso’ zich ontleent aan het Italiaanse ‘incassare’, dat zich als ‘geld innen’ laat vertalen. Bovendien betekent ‘incasso’ letterlijk ‘ik in geld’. 

Er zijn meerdere soorten incasso’s, al kan men hierin wel twee hoofdbetekenissen herkennen: enerzijds het gebruikmaken van een automatische incasso en anderzijds een incassobedrijf inschakelen. De eerstgenoemde is ook wel gekend onder de term ‘domiciliëring’ en kan sporadisch of eenmalig voorkomen, maar ook consistent op langere termijn. Uw lidmaatschap bij bijvoorbeeld een energiebedrijf wordt dan automatisch afgeschreven van uw rekening. Dit gebeurt in opdracht van de begunstigde, in dit geval het energiebedrijf. De debiteur -de (rechts)persoon of het bedrijf dat het bedrag schuldig is- moet hiervoor toestemming geven. Domiciliëring gebeurt altijd via de bank.

Wanneer incasso inschakelen

De variant die hier onder de loep genomen wordt, is die “wanneer als schuldeiser een incasso inschakelen”. Dit komt voor wanneer de debiteur consistent nalatig is over, van, voor het voldoen van zijn factuur of facturen en bijgevolg de crediteur, oftewel schudeiser in de kou laat staan. Normaliter gaat een bedrijf pas een incasso inschakelen nadat er reeds meerdere correspondenties zijn geweest vanuit de crediteur naar de debiteur toe.

 

Zoals in het vorige stukje al staat uitgelegd, is incasso een maatregel die aangegrepen wordt wanneer de klant na meerdere nalatigheden nog steeds in gebreke blijft. In dit geval neemt de schuldeiser contact op met een incassobedrijf en wordt een incassotraject gestart. Vanaf dit moment zet het bureau zich in om te bereiken dat u alsnog de betaling krijgt en de schuld voldaan wordt. In het begin gebeurt dit met briefcontact en wordt een vordering tot betalen verzonden naar de debiteur. Uiteindelijk wordt overgegaan op telefonische contactpogingen. Als geen van deze opties een gewenst resultaat oplevert, komt er over het algemeen een advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder bij aan te pas.

Vaak hebben bedrijven die wat groter zijn een langdurige samenwerking met een incassobureau omdat het regelmatig voorkomt dat er een klant is die een betaling langdurig op zich laat wachten. Wanneer bedrijven een incasso inschakelen, beweegt het in de meeste gevallen de klant vrijwel direct voort om tot betaling over te gaan en is het ondernemen van verdere actie dus niet langer nodig.

 

Wanneer dit niet gebeurt en de klant zijn schuld alsnog niet aflost, komen er voor de debiteur extra kosten bij, namelijk de incassokosten. Het maximale bedrag dat men hiervoor mag en kan vragen is wettelijk bepaald, maar uiteraard kan het bureau opteren om minder dan het maximumbedrag in rekening te brengen.

Hoe gaat het allemaal juist in zijn werk?

De eerste stap die altijd gebeurt wanneer een incassotraject is aangevangen, is het versturen van een Wet Incasso Kosten-brief, oftewel een schriftelijke ingebrekestelling. Dit wordt ook wel een aanmaning genoemd en moet een aantal gegevens bevatten: de identiteit van de schuldeiser, het factuurnummer en de factuurdatum, alsook een heldere omschrijving en verantwoording van de geëiste sommen. Bij deze aanmaning hoort overigens een termijn van 15 dagen waarin de klant de tijd heeft om ofwel te betalen, ofwel aangetekend per brief of per email te reageren. 

Wat in dit geval voor de klant erg belangrijk is, is dat in deze reactie duidelijk en gemotiveerd wordt uitgelegd waarom men de aanmaning betwist. Het komt trouwens vaker wel voor dan niet dat mensen in deze beginfase overgaan tot betaling.
Een alternatieve oplossing is eventueel het aangaan van een betalingsregeling in termijnen, of het geven van uitstel van betalen.

Dwangmaatregelen kunnen enkel ingezet worden als er sprake is van een gerechtelijke schuldvordering of wanneer men over een document, akte of contract beschikt die wettelijk dezelfde waarde heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hypothecair krediet dat is opgemaakt door een notaris.

Er zijn daarnaast ook enkele uitzonderlijke gevallen waarin de overheid zonder tussenkomst van de rechtbank een gerechtelijke invordering kan initiëren

incasso inschakelen

Minnelijk of gerechtelijk

Bij de minnelijke schuldvordering heeft de crediteur een aantal middelen ter beschikking om zijn klant aan te proberen zetten tot betaling. Zo mag hij aanmaningsbrieven sturen, telefonisch contact leggen of een huisbezoek doen. De middelen zijn dus echter wel beperkt. Bij een gerechtelijke schuldvordering liggen de mogelijkheden wat breder.

Zo kan onder meer beslag gelegd worden op het loon, de auto of andere bezittingen. Ook op onroerend goed kan beslag gelegd worden. Beiden hebben dus elk hun eigen voor- en nadelen. Bij een minnelijke schikking verloopt de oplossing vlotter en sneller en wordt daarnaast ook de goede relatie met de klant beter bewaard.

Dit hoeft niet zo te zijn, maar kan bij de gerechtelijke variant wel als nadeel ervaren worden. Ook blijven de kosten bij een minnelijke schuldvordering voor u als crediteur uitgespaard. Als u toch een incassobedrijf gaat inschakelen, kan u er in de regel van uitgaan dat het personeel getraind is om op een positieve manier een productieve oplossing te bereiken met uw klant. Het behouden van een goede relatie is voor incassobureaus gewoonlijk naar beide partijen toe zeer belangrijk.

Tenslotte maken de meeste incasso’s gebruik van het No Cure No Pay-begrip. Dit houdt in dat u het bureau pas betaalt wanneer het doel behaald is. Deze methode legt de focus op resultaat en niet op inspanning, waardoor u dus helemaal niets hoeft te betalen als het gewenste resultaat niet is behaald.

Direct een incasso opdracht invoeren, is vandaag nog actie!

Voor eenmalige vorderingen of kleine bedragen kunt u meteen gratis gebruik maken van ons unieke no cure no pay service.

Wacht niet langer op uw geld en vul het formulier in, upload uw openstaande factuur en wij gaan direct aan de slag.

Drop files here or
Max. file size: 30 MB.
    Naam contactpersoon*