Questions

Ik heb een aanmaning ontvangen van Go Recover, wat moet ik doen?

U heeft een aanmaning ontvangen van Go Recover omdat u een onbetaalde factuur heeft bij één van onze opdrachtgevers.
Via deze pagina kunt u inloggen met de inloggegevens die op uw brief of e-mail staan vermeld. Als u de aanmaning direct betaalt, voorkomt u extra kosten.

In de incassobrief staat dat ik moet inloggen op jullie website, waarom?

Als u gebruik maakt van de inlog mogelijkheid, dan kunt u alle informatie over de vordering nalezen, het te betalen bedrag, de schuldeiser en de uiterste betaaldatum. Ook kunt u het bedrag direct online betalen via de beveiligede betaal omgeving. Als u de vordering betwist of het niet eens bent met het bericht kunt u ons dat ook laten weten.

Wat moet ik doen als ik een SMS heb ontvangen van Go Recover?

Wij sturen u een SMS als reminder op de eerste aanmaanbrief die Go Recover u heeft verzonden. Dit doen wij omdat u een openstaande rekening heeft bij één van onze opdrachtgevers. In het bericht staat uw dossier en ons telefoonnummer. Houd het dossier bij de hand als u telefonisch contact met ons opneemt.

Wat moet ik doen als ik een e-mail heb ontvangen van Go Recover?

Dit doen wij omdat u een openstaande rekening heeft bij één van onze opdrachtgevers. In het bericht staan alle gegevens van uw dossier. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om via de betaal button rechtstreeks in te loggen via ons portal en de betaling te verrichten.

Ik ben het niet eens met de vordering, wat nu?

Als u het niet eens bent met het bedrag of de aard van de vordering kunt u telefonisch met ons contact opnemen, het nummer staat op de brief vermeld. Als u ons belt, houdt u dan het dossier bij de hand. Ook kunt u op deze pagina inloggen met de inloggegevens die op uw brief staan vermeld om verweer in te dienen.

Er zijn situaties waarbij het niet mogelijk is om het gevorderde bedrag in een keer te betalen. Neem in dit geval dan contact op met ons, als u namelijk niet reageert loopt u de kans dat er rechtsmaatregelen genomen worden met de nodige financiële consequenties. Wij zullen de situatie beoordelen, eventueel nadere gegevens vragen en zo nodig met onze cliént overleggen. Afhankelijk hiervan zal dan mogelijk een betalingsregeling worden vastgesteld.

Waarom is het gevorderde bedrag hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag?

Onze opdrachtgever mag wettelijk gezien rente aan u in rekening brengen als u te laat bent met het betalen van de factuur. Ook mag de opdrachtgever de incassokosten (kosten die zij voor de inschakeling van het incassobureau moet maken om betaald te krijgen) op u verhalen.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Het incassobureau probeert namens een bedrijf een rekening te innen, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Een soort ‘voortraject’, die we ook wel ‘incasso’ noemen. Wanneer de vordering na een incassoprocedure onbetaald blijft, wordt deze aan de rechter voorgelegd. Beslist deze in uw nadeel, is het de deurwaarder die geld int via beslaglegging.

Ik heb een brief van Incassopunt ontvangen maar: ben failliet, zit in de schuldbemiddeling, wat te doen?

In dit geval kunt u ons het beste informeren en de gegevens van de curator/ bewindvoeder doorgeven de aanmaning kunt u tevens zelf aan de curator/ bewindvoerder geven. In bepaalde gevallen kan het zijn dat de vordering niet in het faillissement valt, u bent dan zelf verantwoordelijk voor betaling. De curator/ bewindvoerder kan u hier ook over informeren.

Wat is beslaglegging?

Dit is een behoorlijk drastische maatregel om geld te vorderen. Onze deurwaarder legt dan beslag op uw bankrekening, uw salaris of op uw goederen. Net zo lang tot de openstaande rekening, de incassoprocedure en de gerechtelijke kosten betaald zijn.

02/430.28.73

Lundi/vendredi : 08.30 - 18.00 h
Samedi: 09.00 - 13.00 h

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT

Demande de renseignement

RAPPELÉ MOI

Rappelé moi

UN RENDEZ-VOUS

Un rendez-vous

  • DD dash MM dash JJJJ

presentation de nos services

Presentation de nos services

  • DD dash MM dash JJJJ

calculateur

Go Recover

GO RECOVER est le partenaire qu’il vous faut pour vos procédures de recouvrement de créances impayées.